Actieve, online aanwezigheid is een voorwaarde geworden

Je wil je bedrijf, product of dienst uiteraard onder de aandacht van je doelgroep blijven brengen. De middelen en methodes waarmee dat gebeurt zijn in de afgelopen decennia echter drastisch veranderd. Je hoort aanwezig te zijn waar de doelgroep is en dat is tegenwoordig toch vooral online. Daarnaast verwacht die doelgroep ook dat je hen actief opzoekt. Passief afwachten tot de doelgroep op je digitale deur klopt is er niet meer bij. Dat vraagt om een andere manier van denken en een andere manier van werken (en misschien zelfs om een ander bureau dat meer heeft met online marketing).

Hoe kun je daar als bedrijf mee omgaan? Wat zijn de mogelijkheden in online marketing? Welke rol hebben social media hierbinnen? En nog belangrijker nog: welke online middelen en methodes zijn effectief?

Strategie bespreken?

Je bent welkom op Visma - Lease a Bike Service Course